Podmínky slevy na dani

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií a marketingu.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Podmínky slevy na dani

Studenti, využijte slevy na dani | Studentskefinance.cz

Zákon umožňuje využít určitého daňového zvýhodnění za splnění předem daných podmínek, takovému zvýhodnění se v praxi říká „Sleva na dani“. Studenti mohou navíc využít slevu na studenta a také za určitých podmínek dodatečně.
originals denim jeans ladies

Daňová sleva na manželku a společné zdanění manželů...

Neplaťte státu víc, než musíte. . Manžel s vyššími příjmy si tedy může odečíst z vypočtené daně nejen 24 840 korun sám za sebe (základní sleva na poplatníka), ale za stanovených podmínek také stejnou částku za vyživovanou manželku.
wiki.aktualne.centrum.cz/finance/danova-sleva-na-manzelku-spolecne...

Daňová sleva na dítě, bonus

Daň.sleva zaměstnanec Odčitatelné položky. Studenti a daň. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit.
jakpodnikat.cz/sleva-na-dani-dite.php

Snížení daní v roce...o daních z příjmů Nová sleva na dani a...

Slevu na dani podle § 35ba zákona můžou zaměstnanci uplatnit u svého zaměstnavatele za obdobných podmínek, jako zrušené nezdanitelné části základu daně a na základě obdobných průkazů stanovených v novelizovaném znění § 381.
danarionline.cz/archiv...snizeni-dani-v-roce...o-danich-z-prijmu/

Daňové zvýhodnění na dítě, daňový bonus | Daně účetnictví

Podle § 35c ZDP může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije v jedné domácnosti.. Poplatníci daně z příjmů právnických osobGarance
du.cz/33/danove-zvyhodneni-na-dite-danovy-bonus-uniqueidgOkE...

Snížení daní za rok 2012 - slevy na dani 2013...

Pokud přestalo v průběhu roku 2012 dítě splňovat podmínky, uplatníte v daňovém přiznání za rok 2012 slevu na dani na dítě ve výši 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.
ipodnikatel.cz/Danove-priznani/recept-jak-zaplatit-na-dani-z-prijmu-v...

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě | Accontes

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani.
accontes.cz/danove-zvyhodneni-na-vyzivovane-dite

Slevy na dani - Měšec.cz

Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně. Lze je uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů nebo měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele.. Roční zúčtování záloh daně. Srážková daň – zvláštní sazby daně
mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/slevy-na-dani/

Odborné informace - Slevy na dani 2013 - Adar

(#) Daňové zvýhodnění na dítě se skládá ze dvou částí: sleva na dani (částka, o kteoru lze snížit daň) - tuto slevu si může uplatnit každý, kdo splňuje potřebné podmínky (např. v roce 2013 i starobní důchodce).
adar.cz/informace-a-nastroje/slevy-na-dani-2013

Daňové slevy 2010 - Podnikatel.cz

Souběh nároku na invalidní důchod a starobní důchod prokazuje zaměstnanec zaměstnavateli POTVRZENÍM o splnění podmínek pro uznání slev na dani a daňového zvýhodnění, které vyplní místně příslušný správce daně.
podnikatel.cz/clanky/danove-slevy-2010/